Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2024 – 2026 VC 11 a 12 na LS Prievidza

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2024 – 2026 VC 11 a 12 na LS Prievidza
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 776 003,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.3.2024 11:15
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Prievidza