Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2024 – 2026 VC Viadukt

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2024 – 2026 VC Viadukt
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 1 771 803,41 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Prievidza