Rozmetadlo maštaľného hnoja

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo maštaľného hnoja
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 14:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Slovenská Ľupča