Vážny a pokladničný systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vážny a pokladničný systém
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 38310000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Komárno