Zakúpenie technologického vybavenia pre spoločnosť maso LV (• Rezačka mäsa – 1 ks • Kontinuálna vákuova plnička – 1 ks • Miešačka mletého mäsa – 1 ks • Komorová udiareň – 1 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zakúpenie technologického vybavenia pre spoločnosť maso LV (• Rezačka mäsa – 1 ks • Kontinuálna vákuova plnička – 1 ks • Miešačka mletého mäsa – 1 ks • Komorová udiareň – 1 ks)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 83 953,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Kozárovce