Automatické baliace zariadenie na balenie prísad na pečenie a nápojov v prášku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automatické baliace zariadenie na balenie prísad na pečenie a nápojov v prášku
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.2.2024 17:17
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Sereď