Fotovoltaický sytém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Fotovoltaický sytém
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09332000-5
Predpokladaná hodnota: 84 683,88 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina