Architektonické, projekčné a inžinierske služby - DNS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Architektonické, projekčné a inžinierske služby - DNS
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 900 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava