Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins (1. Časť A: Automatická univerzálna linka; 2. Časť B: Propagačná stanica; 3. Časť C: Laboratórne vybavenie)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins (1. Časť A: Automatická univerzálna linka; 2. Časť B: Propagačná stanica; 3. Časť C: Laboratórne vybavenie)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42990000-2
Predpokladaná hodnota: 596 833,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Vrútky