PD - Prestavba kuchyne s jedálňou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PD - Prestavba kuchyne s jedálňou
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 105 417,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra