Tričká KR HaZZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tričká KR HaZZ
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 18331000-8
Predpokladaná hodnota: 16 397,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská Ľupča