Nákup a dodanie súčastí zvodidiel Fracasso

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodanie súčastí zvodidiel Fracasso
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34920000-2
Predpokladaná hodnota: 1 055 773,32 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika