Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce