Oprava vozidla Dacia Logan BL 542 ME (výmena ľavej prednej poloosi)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava vozidla Dacia Logan BL 542 ME (výmena ľavej prednej poloosi)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava