Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA (Obhliadka sa uskutoční za účasti projektanta len po telefonickom dohovore: dňa 08.02.2024 o 11.00 hod. (nie je povinná). Kontaktná osoba: Ing. Jana Hronská, tel. č.: +421 948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA (Obhliadka sa uskutoční za účasti projektanta len po telefonickom dohovore: dňa 08.02.2024 o 11.00 hod. (nie je povinná). Kontaktná osoba: Ing. Jana Hronská, tel. č.: +421 948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 149 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava