Stavebné úpravy OMD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy OMD
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213240-7
Predpokladaná hodnota: 50 074,25 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Belá-Dulice