Dodávkové auto

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávkové auto
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34136000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 00:00
Vyhlásenie: 3.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dunajská Lužná