Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71521000-6
Predpokladaná hodnota: 4 958 131,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.12.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Prešov