Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- Starý Smokovec, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- Starý Smokovec, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 14 473,72 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 1.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Starý Smokovec