Rozvoj spoločnosti Botanic Food – kontinuálna fritéza

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozvoj spoločnosti Botanic Food – kontinuálna fritéza
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42215200-8
Predpokladaná hodnota: 113 590,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pezinok