Technologické vybavenie mliekarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technologické vybavenie mliekarne
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42211000-8
Predpokladaná hodnota: 260 868,25 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 31.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Lokca