Manipulačná technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Manipulačná technika
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42415110-2
Predpokladaná hodnota: 116 065,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 31.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Strekov