Nákup Mobilného penotvorného čistiaceho zariadenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup Mobilného penotvorného čistiaceho zariadenia
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 7 455,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 31.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Kopčany