Zabezpečenie supervízie sociálnych zamestnancov mesta Michalovce na rok 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie supervízie sociálnych zamestnancov mesta Michalovce na rok 2024
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce