Propagačné predmety s potlačou 9/23

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Propagačné predmety s potlačou 9/23
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 50 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava