Nákup britov na snežné radlice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup britov na snežné radlice
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 43313000-0
Predpokladaná hodnota: 719 771,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika