Cievne protézy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cievne protézy
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33184200-5
Predpokladaná hodnota: 182 851,62 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice