Úradné meranie celkovej hmotnosti vozidiel (predpokladaná dĺžka trvania plnenia: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úradné meranie celkovej hmotnosti vozidiel (predpokladaná dĺžka trvania plnenia: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu)
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 63712200-5
Predpokladaná hodnota: 1 540 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika