Osobné ochranné pracovné pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné pomôcky
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 18100000-0
Predpokladaná hodnota: 473 432,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava