Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33172100-7
Predpokladaná hodnota: 23 850,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčín