Realizácia novostavby Zariadenia podporného bývania Červená Skala

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Realizácia novostavby Zariadenia podporného bývania Červená Skala
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215200-9
Predpokladaná hodnota: 721 071,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Šumiac