Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77110000-4
Predpokladaná hodnota: 250 264,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Želiezovce