Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne, Potočná ul.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne, Potočná ul.
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 55,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Brezno
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Brezno