Dialyzačné roztoky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dialyzačné roztoky
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33692800-5
Predpokladaná hodnota: 333 582,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice