Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 588 552,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Senica