Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.7 v Brezne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.7 v Brezne
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 65 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 16.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Brezno
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Brezno