Profesionálne stolárske stroje a vzduchotechnika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Profesionálne stolárske stroje a vzduchotechnika
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42642100-9
Predpokladaná hodnota: 245 536,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava