Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 24950000-8
Predpokladaná hodnota: 258 404,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.1.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina