Košice - požiarna nádrž Kamenný potok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Košice - požiarna nádrž Kamenný potok
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 131 668,49 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 29.11.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice