Martin Kasárne 4.Čsb. b.č. 35, 49 – oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Martin Kasárne 4.Čsb. b.č. 35, 49 – oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35
Kód zákazky: SEMaI-501-2/2024
Kód oznámenia: 16807 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 86 236,41 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestie generála Viesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35. Budova č. 35 Administratívna budova č. 35 sa nachádza v uzatvorenom areáli kasární 4. Čsb. Martin. Budova č. 35 je trojpodlažný administratívny objekt so sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Objekt má štyri vstupy s vonkajšími schodiskami a to z východnej, západnej a dve z južnej strany. Na budove č. 35 sú poškodené všetky vonkajšie schodiská, poodpadaná, rozbitá, poškodená dlažba a opadávajú kusy zvetraného betónu. Špecifikácia požadovaných prác: - vybúrať betónové schodiskové stupne a odstrániť starú dlažbu z podesty, - demontovať a po oprave schodísk opätovne namontovať 12ks antikorových zábradlí a 2ks vstupných podlahových rohoží, - dodať a osadiť prefabrikované dielce a exteriérovú mrazuvzdornú dlažbu na podeste s flexibilnou škárovaciou hmotou, - opraviť omietku na fasáde po vybúraní schodov, - opraviť odkvapový systém – vymeniť zvodovú rúru a kolená. Budova č. 49 Učebný blok B-10 budova č. 49 je trojpodlažný objekt so sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Časť tejto budovy a to aula a spojovací krčok majú plochú strechu s asfaltovou strešnou krytinou. Konštrukčná výška je 4,65m, pričom prístup na strechu je možný len z vonkajšej západnej strany po pristavenom rebríku. V budove č. 49 sú poškodené, netesné a z časti nefunkčné hlavné a bočné vstupné dvere. Nad spojovacím krčkom je poškodená asfaltová strešná krytina. Poškodený je atikový múr a aj odkvapový systém. Následkom toho je poškodená vnútorná omietka a maľovka na stenách a strope. V aule sú okná a interiérové dvere značne poškodené, netesnia, zatekajú a nedajú sa otvoriť. Podlahová PVC krytina je poškodená a vysoko opotrebená.. Na strope sú poškodené a chýbajúce časti kazetového stropu, nevyhovujúce osvetlenie, zastaralé nástenné vešiakové steny. Radiátory sú značne znečistené a opadáva z nich pôvodný náter. Je poškodený obklad za umývadlom a nefunkčný umývadlový kohútik. Špecifikácia požadovaných prác: - vymeniť starú presklenú stenu z oceľových profilov s vchodovými dverami za presklenú stenu z hliníkových profilov s izolačným 3-sklom s vchodovými dverami, - vymeniť staré bočné vchodové dvere so svetlíkom za vchodové dvere so svetlíkom z hliníkových profilov s izolačným 3-sklom, - výmena starých okien za plastové okná s 5 komorovým profilom s izolačným 3-sklom vrátane interiérových žalúzií a parapetných dosiek, - oprava omietok vnútorného a vonkajšieho ostenia s maľovaním, - výmena starej PVC podlahy, - výmena kazetového stropu s LED osvetlením, - odstránenie poškodenej maľovky a maľovanie, - výmena nástenných vešiakových stien, - očistenie a náter interiérových dverí, dverných zárubní a radiátorov, - výmena vnútorných obkladov za umývadlom, - výmena starej batérie za jednopákovú a sifónu, - demontáž, presun, spätné nanosenie a montáž 40 ks lavíc so stoličkami a drevených krytov na radiátory, - na streche vybúrať pôvodnú atiku a vymurovať novú atiku s oplechovaním, - zhotoviť fasádnu omietku po vymurovaní atiky, vyspraviť betónový podklad, - vymeniť strešnú krytinu (modifikovaná živičná krytina s minerálnym posypom), - opraviť odkvapový systém, - demontáž a montáž bleskozvodného systému (2ks) a vystavenie správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu po spätnej montáži na strechu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1299252
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID: 22273)
 • Zákazka: Martin Kasárne 4.Čsb. b.č. 35, 49 – oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35 (ID: 511011)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • IČO: 30845572
 • DIČ: 2020947698
 • Adresa
 • Ulica: Námestie generála Viesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83247
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ladislav.kralik@mod.gov.sk
 • Telefónne číslo: 0960327588
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8468
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SEMaI-501-2/2024
 • Názov: Martin Kasárne 4.Čsb. b.č. 35, 49 – oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35
 • Opis: Predmetom zákazky je oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35. Budova č. 35 Administratívna budova č. 35 sa nachádza v uzatvorenom areáli kasární 4. Čsb. Martin. Budova č. 35 je trojpodlažný administratívny objekt so sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Objekt má štyri vstupy s vonkajšími schodiskami a to z východnej, západnej a dve z južnej strany. Na budove č. 35 sú poškodené všetky vonkajšie schodiská, poodpadaná, rozbitá, poškodená dlažba a opadávajú kusy zvetraného betónu. Špecifikácia požadovaných prác: - vybúrať betónové schodiskové stupne a odstrániť starú dlažbu z podesty, - demontovať a po oprave schodísk opätovne namontovať 12ks antikorových zábradlí a 2ks vstupných podlahových rohoží, - dodať a osadiť prefabrikované dielce a exteriérovú mrazuvzdornú dlažbu na podeste s flexibilnou škárovaciou hmotou, - opraviť omietku na fasáde po vybúraní schodov, - opraviť odkvapový systém – vymeniť zvodovú rúru a kolená. Budova č. 49 Učebný blok B-10 budova č. 49 je trojpodlažný objekt so sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Časť tejto budovy a to aula a spojovací krčok majú plochú strechu s asfaltovou strešnou krytinou. Konštrukčná výška je 4,65m, pričom prístup na strechu je možný len z vonkajšej západnej strany po pristavenom rebríku. V budove č. 49 sú poškodené, netesné a z časti nefunkčné hlavné a bočné vstupné dvere. Nad spojovacím krčkom je poškodená asfaltová strešná krytina. Poškodený je atikový múr a aj odkvapový systém. Následkom toho je poškodená vnútorná omietka a maľovka na stenách a strope. V aule sú okná a interiérové dvere značne poškodené, netesnia, zatekajú a nedajú sa otvoriť. Podlahová PVC krytina je poškodená a vysoko opotrebená.. Na strope sú poškodené a chýbajúce časti kazetového stropu, nevyhovujúce osvetlenie, zastaralé nástenné vešiakové steny. Radiátory sú značne znečistené a opadáva z nich pôvodný náter. Je poškodený obklad za umývadlom a nefunkčný umývadlový kohútik. Špecifikácia požadovaných prác: - vymeniť starú presklenú stenu z oceľových profilov s vchodovými dverami za presklenú stenu z hliníkových profilov s izolačným 3-sklom s vchodovými dverami, - vymeniť staré bočné vchodové dvere so svetlíkom za vchodové dvere so svetlíkom z hliníkových profilov s izolačným 3-sklom, - výmena starých okien za plastové okná s 5 komorovým profilom s izolačným 3-sklom vrátane interiérových žalúzií a parapetných dosiek, - oprava omietok vnútorného a vonkajšieho ostenia s maľovaním, - výmena starej PVC podlahy, - výmena kazetového stropu s LED osvetlením, - odstránenie poškodenej maľovky a maľovanie, - výmena nástenných vešiakových stien, - očistenie a náter interiérových dverí, dverných zárubní a radiátorov, - výmena vnútorných obkladov za umývadlom, - výmena starej batérie za jednopákovú a sifónu, - demontáž, presun, spätné nanosenie a montáž 40 ks lavíc so stoličkami a drevených krytov na radiátory, - na streche vybúrať pôvodnú atiku a vymurovať novú atiku s oplechovaním, - zhotoviť fasádnu omietku po vymurovaní atiky, vyspraviť betónový podklad, - vymeniť strešnú krytinu (modifikovaná živičná krytina s minerálnym posypom), - opraviť odkvapový systém, - demontáž a montáž bleskozvodného systému (2ks) a vystavenie správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu po spätnej montáži na strechu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 86 236.41
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jilemnického 6
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 036 34
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Martin Kasárne 4.Čsb. b.č. 35, 49 – oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SEMaI-501-2/2024
 • Názov : Martin Kasárne 4.Čsb. b.č. 35, 49 – oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35
 • Opis: Predmetom zákazky je oprava strechy a vnútorných priestorov na budove 49 a oprava schodov na budove 35. Budova č. 35 Administratívna budova č. 35 sa nachádza v uzatvorenom areáli kasární 4. Čsb. Martin. Budova č. 35 je trojpodlažný administratívny objekt so sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Objekt má štyri vstupy s vonkajšími schodiskami a to z východnej, západnej a dve z južnej strany. Na budove č. 35 sú poškodené všetky vonkajšie schodiská, poodpadaná, rozbitá, poškodená dlažba a opadávajú kusy zvetraného betónu. Špecifikácia požadovaných prác: - vybúrať betónové schodiskové stupne a odstrániť starú dlažbu z podesty, - demontovať a po oprave schodísk opätovne namontovať 12ks antikorových zábradlí a 2ks vstupných podlahových rohoží, - dodať a osadiť prefabrikované dielce a exteriérovú mrazuvzdornú dlažbu na podeste s flexibilnou škárovaciou hmotou, - opraviť omietku na fasáde po vybúraní schodov, - opraviť odkvapový systém – vymeniť zvodovú rúru a kolená. Budova č. 49 Učebný blok B-10 budova č. 49 je trojpodlažný objekt so sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Časť tejto budovy a to aula a spojovací krčok majú plochú strechu s asfaltovou strešnou krytinou. Konštrukčná výška je 4,65m, pričom prístup na strechu je možný len z vonkajšej západnej strany po pristavenom rebríku. V budove č. 49 sú poškodené, netesné a z časti nefunkčné hlavné a bočné vstupné dvere. Nad spojovacím krčkom je poškodená asfaltová strešná krytina. Poškodený je atikový múr a aj odkvapový systém. Následkom toho je poškodená vnútorná omietka a maľovka na stenách a strope. V aule sú okná a interiérové dvere značne poškodené, netesnia, zatekajú a nedajú sa otvoriť. Podlahová PVC krytina je poškodená a vysoko opotrebená.. Na strope sú poškodené a chýbajúce časti kazetového stropu, nevyhovujúce osvetlenie, zastaralé nástenné vešiakové steny. Radiátory sú značne znečistené a opadáva z nich pôvodný náter. Je poškodený obklad za umývadlom a nefunkčný umývadlový kohútik. Špecifikácia požadovaných prác: - vymeniť starú presklenú stenu z oceľových profilov s vchodovými dverami za presklenú stenu z hliníkových profilov s izolačným 3-sklom s vchodovými dverami, - vymeniť staré bočné vchodové dvere so svetlíkom za vchodové dvere so svetlíkom z hliníkových profilov s izolačným 3-sklom, - výmena starých okien za plastové okná s 5 komorovým profilom s izolačným 3-sklom vrátane interiérových žalúzií a parapetných dosiek, - oprava omietok vnútorného a vonkajšieho ostenia s maľovaním, - výmena starej PVC podlahy, - výmena kazetového stropu s LED osvetlením, - odstránenie poškodenej maľovky a maľovanie, - výmena nástenných vešiakových stien, - očistenie a náter interiérových dverí, dverných zárubní a radiátorov, - výmena vnútorných obkladov za umývadlom, - výmena starej batérie za jednopákovú a sifónu, - demontáž, presun, spätné nanosenie a montáž 40 ks lavíc so stoličkami a drevených krytov na radiátory, - na streche vybúrať pôvodnú atiku a vymurovať novú atiku s oplechovaním, - zhotoviť fasádnu omietku po vymurovaní atiky, vyspraviť betónový podklad, - vymeniť strešnú krytinu (modifikovaná živičná krytina s minerálnym posypom), - opraviť odkvapový systém, - demontáž a montáž bleskozvodného systému (2ks) a vystavenie správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu po spätnej montáži na strechu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 86 236.41
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté s nasledujúcim odôvodnením
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH. Všetky predložené ponuky budú zoradené od najnižšej ceny s DPH po najvyššiu cenu s DPH. Po zostavení poradia predložených ponúk verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou s DPH. Ak uchádzač nesplní podmienky účasti, verejný obstarávateľ takého uchádzača vylúči a bude skúmať splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača podľa zostaveného poradia. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu celkom s DPH a zároveň splní podmienky účasti.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Cez IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=511011
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/511011
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)