Ovocie, zelenina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ovocie, zelenina
Kód zákazky: 4/2024
Kód oznámenia: 16543 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03200000-3
Predpokladaná hodnota: 22 318,10 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nábr. J. Kalinčiaka
971 01 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza 971 01 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je obstaranie a dodanie čerstvej zeleniny a ovocia. Pre účel vypracovania cenovej ponuky je potrebné použiť priloženú tabuľku na ocenenie - Príloha č. 4. Odberné miesta: - Školská jedáleň, Nábrežie J. Kalinčiaka 1v Prievidzi - PPV A-klub, Svätopluka 31 v Prievidzi. Vzdialenosť medzi jednotlivými miestami dodania je cca 1,5 km. Dôležité upozornenie: Dodávka ovocia a zeleniny denne v pracovných dňoch v ranných hodinách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298766
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza (ID: 5964)
 • Zákazka: Ovocie, zelenina (ID: 510826)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
 • IČO: 00158577
 • DIČ: 2021143531
 • Adresa
 • Ulica: Nábr. J. Kalinčiaka
 • Číslo: 1
 • Mesto: Prievidza
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: irena.oravcova@kalina.sk
 • Telefónne číslo: 0904508758
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/298
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 4/2024
 • Názov: Ovocie, zelenina
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je obstaranie a dodanie čerstvej zeleniny a ovocia. Pre účel vypracovania cenovej ponuky je potrebné použiť priloženú tabuľku na ocenenie - Príloha č. 4. Odberné miesta: - Školská jedáleň, Nábrežie J. Kalinčiaka 1v Prievidzi - PPV A-klub, Svätopluka 31 v Prievidzi. Vzdialenosť medzi jednotlivými miestami dodania je cca 1,5 km. Dôležité upozornenie: Dodávka ovocia a zeleniny denne v pracovných dňoch v ranných hodinách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 22 318.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Zelenina, ovocie a orechy
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežie J. Kalinčiaka 1
 • Ulica: ul. Svätopluka 31
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 971 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: školská jedáleň na Nábreží J. Kalinčiaka 1, pracovisko praktického vyučovania A-klub na ulici Svätopluka č. 31;
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukáže napríklad výpisom z obchodného/živnostenského registra a pod.; § 32 ods. 1 písm. f) ZVO preukáže čestným vyhlásením - Príloha č. 2
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Ovocie, zelenina
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 4/2024
 • Názov : Ovocie, zelenina
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je obstaranie a dodanie čerstvej zeleniny a ovocia. Pre účel vypracovania cenovej ponuky je potrebné použiť priloženú tabuľku na ocenenie. Jedná sa o dodávku tovaru do 2 odberných miest v rámci mesta Prievidza, z toho 1 odberné miesto je školská jedáleň na Nábreží J. Kalinčiaka 1 a druhé odberné miesto je pracovisko praktického vyučovania A-klub na ulici Svätopluka 31, vzdialené cca 1,5 km od školskej jedálne.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 22 318.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 03000000, 03220000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: neuvedené
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežie J. Kalinčiaka 1
 • Ulica: ulica Svätopluka 31
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 971 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 28.08.2024
 • Dátum ukončenia: 30.06.2025
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: opis elektronickej aukcie sa nachádza v súťažných podkladoch
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.isepvo.sk
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: žiadne
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - výpis z obchodného/živnostenského registra § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - čestné vyhlásenie (Príloha č. 2)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v Prílohe č. 3
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: uvedený v súťažných podkladoch
 • Miesto otvárania ponúk: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510826
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)