Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce, II. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce, II. etapa
Kód zákazky: 510602
Kód oznámenia: 16539 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233142-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martina Rázusa Žilina 01001 Slovensko SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2016 v k.ú. Čadca – Milošová SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2012 v k.ú Čadca - Čadečka
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky spočíva v zosilnení a oprave povrchov ciest objektov: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2016 v k.ú. Čadca – Milošová Predmet zákazky spočíva v zosilnení krytu vozovky pokládou novej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy na ceste III/2016 v úseku ckm 3,320 – 4,290 v celkovej dĺžke 970m. SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2012 v k.ú Čadca – Čadečka Predmet zákazky spočíva v zosilnení krytu vozovky pokládou novej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy na ceste III/2012 v úseku ckm 1,760-2,700 v celkovej dĺžke 940m. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý je samostatnou prílohou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298331
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ID: 79540)
 • Zákazka: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce, II. etapa (ID: 510602)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 70c45393-cf9f-4b29-8a5e-e937595abe79
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • IČO: 42054575
 • DIČ: 2022299059
 • Adresa
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Číslo: 104
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravaniegr.sczsk@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: 0948138236
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10007
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 510602
 • Názov: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce, II. etapa
 • Opis: Predmet zákazky spočíva v zosilnení a oprave povrchov ciest objektov: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2016 v k.ú. Čadca – Milošová Predmet zákazky spočíva v zosilnení krytu vozovky pokládou novej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy na ceste III/2016 v úseku ckm 3,320 – 4,290 v celkovej dĺžke 970m. SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2012 v k.ú Čadca – Čadečka Predmet zákazky spočíva v zosilnení krytu vozovky pokládou novej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy na ceste III/2012 v úseku ckm 1,760-2,700 v celkovej dĺžke 940m. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý je samostatnou prílohou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2016 v k.ú. Čadca – Milošová SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2012 v k.ú Čadca - Čadečka
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vylúčenie uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce, II. etapa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 510602
 • Názov : Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce, II. etapa
 • Opis: Predmet zákazky spočíva v zosilnení a oprave povrchov ciest objektov: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2016 v k.ú. Čadca – Milošová Predmet zákazky spočíva v zosilnení krytu vozovky pokládou novej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy na ceste III/2016 v úseku ckm 3,320 – 4,290 v celkovej dĺžke 970m. SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2012 v k.ú Čadca – Čadečka Predmet zákazky spočíva v zosilnení krytu vozovky pokládou novej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy na ceste III/2012 v úseku ckm 1,760-2,700 v celkovej dĺžke 940m. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý je samostatnou prílohou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2016 v k.ú. Čadca – Milošová SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2012 v k.ú Čadca - Čadečka
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky (v min. rovnakom objeme za všetky stavebné objekty (SO 01 a SO 02) ) (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Za stavebné práce typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce súvisiace s s pokládkou asfaltových zmesí, rekonštrukciou asfaltových vozoviek. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií: Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre inžinierske stavby – dopravné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte, II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510602
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510602
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)