Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca, zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu – I. etapa.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca, zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu – I. etapa.
Kód zákazky: ZNH-DSS-01/2024
Kód oznámenia: 15908 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 204 095,59 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Horelica
02201 Čadca
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Horelica Čadca 02201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavenisko pripravovanej stavby sa nachádza v areáli Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Pozemok je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Nie je situovaný v území chránenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ani zákonom 364/2004 Z. z. o vodách. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne chránené prírodné a kultúrne pamiatky. Na ploche pozemku sa nenachádzajú vzrastlé dreviny. Pozemok nie je dotknutý žiadnymi ochrannými pásmami. Neprechádzajú nim nadzemné vedenia. Na rekonštrukciu objektu Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, Čadca je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorú spracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina. Táto projektová dokumentácia rieši celkovú rekonštrukciu budovy vrátane jej zateplenia a výmeny okien za nové plastové okná s trojsklom a ďalšie práce. Predmetom tohto verejného obstarávania sú iba práce I. etapy, ktoré sú presne vyšpecifikované v položkovom zadaní – výkaze výmer. Predmetom zákazky - I. etapy sú stavebné práce súvisiace aj so znížením energetickej náročnosti budovy a sanácie vlhkosti v murivách objektu, nové podlahové vykurovanie, nové omietky a keramické obklady (viď. položkový výkaz výmer). SO 001 Sanácia vlhkosti v murivách objektu SO 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy 113a Architektonické a stavebné riešenie – stavebné práce interiér 102 Vykurovanie – podlahové vykurovanie na 1. NP Špecifické požiadavky objednávateľa počas realizácie diela Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávané práce sa budú vykonávať počas plnej prevádzky dotknutého objektu, verejný obstarávateľ od budúceho zhotoviteľa požaduje: - Úplné zadebnenie poschodí a oddelenie prízemia od nadzemného podlažia, aby sa nedostával prach na miesta, kde sa nepracuje. V zariadení budú i naďalej ubytovaní prijímatelia sociálnych služieb a nemôže byť narušená kvalita ich života. Realizácia stavebných prác tejto I. etapy bude prebiehať v dvoch časových úsekoch – častiach. - Najskôr sa bude kompletne realizovať rekonštrukcia priestorov označená v pôdoryse ako 1. časť - I. etapy a je označená oranžovou farbou. Po kompletnom dokončení všetkých prác a odovzdaní do užívania sa následne začne realizácia prác 2. časti - I. etapy, ktorá je označená zelenou farbou. - Zhotoviteľ bude rešpektovať súkromie prijímateľov sociálnych služieb a čas realizácie stavebných prác vo vyhradenom čase a to od 07:00 hod. do 15:30 hod. alebo podľa dohody, a to výlučne iba cez pracovné dni (nie cez víkend a štátne sviatky). - Nepretržité zabezpečenie ohrevu TÚV. Odstavenie kúrenia môže byť iba na minimálne nevyhnutný čas, ktorý bude potrebný k prepájaniu nového podlahového kúrenia s pôvodnými plynovými kotlami. - Zhotoviteľ bude mať pre svoje pracovné náradie zabezpečený prenosný uzamykateľný kontajner, ktorý bude dočasne umiestnený v záhrade zariadenia. - Zhotoviteľ bude mať zabezpečené pre svojich zamestnancov prenosné WC a zamestnanci môžu fajčiť iba na vyhradenom mieste v záhrade. Fajčenie v priestoroch zariadenia je prísne zakázané. - Zhotoviteľ bude mať namontované svoje dočasné merače spotrebovanej vody a elektrickej energie. Spotreba elektrickej energie a vody mu bude pre realizácii diela vyúčtovaná. - Nové podlahové kúrenie musí mať možnosť regulácie teploty v každej miestnosti samostatne.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297549
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Horelica (ID: 75593)
 • Zákazka: Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca, zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu – I. etapa. (ID: 510315)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Horelica
 • IČO: 31914039
 • DIČ: 2020552501
 • Adresa
 • Ulica: Horelica
 • Mesto: Čadca
 • PSČ: 02201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
 • E-mail: drahoslorinc@outlook.sk
 • Telefónne číslo: 0903804008
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Horelica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2858
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZNH-DSS-01/2024
 • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca, zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu – I. etapa.
 • Opis: Stavenisko pripravovanej stavby sa nachádza v areáli Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Pozemok je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Nie je situovaný v území chránenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ani zákonom 364/2004 Z. z. o vodách. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne chránené prírodné a kultúrne pamiatky. Na ploche pozemku sa nenachádzajú vzrastlé dreviny. Pozemok nie je dotknutý žiadnymi ochrannými pásmami. Neprechádzajú nim nadzemné vedenia. Na rekonštrukciu objektu Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, Čadca je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorú spracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina. Táto projektová dokumentácia rieši celkovú rekonštrukciu budovy vrátane jej zateplenia a výmeny okien za nové plastové okná s trojsklom a ďalšie práce. Predmetom tohto verejného obstarávania sú iba práce I. etapy, ktoré sú presne vyšpecifikované v položkovom zadaní – výkaze výmer. Predmetom zákazky - I. etapy sú stavebné práce súvisiace aj so znížením energetickej náročnosti budovy a sanácie vlhkosti v murivách objektu, nové podlahové vykurovanie, nové omietky a keramické obklady (viď. položkový výkaz výmer). SO 001 Sanácia vlhkosti v murivách objektu SO 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy 113a Architektonické a stavebné riešenie – stavebné práce interiér 102 Vykurovanie – podlahové vykurovanie na 1. NP Špecifické požiadavky objednávateľa počas realizácie diela Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávané práce sa budú vykonávať počas plnej prevádzky dotknutého objektu, verejný obstarávateľ od budúceho zhotoviteľa požaduje: - Úplné zadebnenie poschodí a oddelenie prízemia od nadzemného podlažia, aby sa nedostával prach na miesta, kde sa nepracuje. V zariadení budú i naďalej ubytovaní prijímatelia sociálnych služieb a nemôže byť narušená kvalita ich života. Realizácia stavebných prác tejto I. etapy bude prebiehať v dvoch časových úsekoch – častiach. - Najskôr sa bude kompletne realizovať rekonštrukcia priestorov označená v pôdoryse ako 1. časť - I. etapy a je označená oranžovou farbou. Po kompletnom dokončení všetkých prác a odovzdaní do užívania sa následne začne realizácia prác 2. časti - I. etapy, ktorá je označená zelenou farbou. - Zhotoviteľ bude rešpektovať súkromie prijímateľov sociálnych služieb a čas realizácie stavebných prác vo vyhradenom čase a to od 07:00 hod. do 15:30 hod. alebo podľa dohody, a to výlučne iba cez pracovné dni (nie cez víkend a štátne sviatky). - Nepretržité zabezpečenie ohrevu TÚV. Odstavenie kúrenia môže byť iba na minimálne nevyhnutný čas, ktorý bude potrebný k prepájaniu nového podlahového kúrenia s pôvodnými plynovými kotlami. - Zhotoviteľ bude mať pre svoje pracovné náradie zabezpečený prenosný uzamykateľný kontajner, ktorý bude dočasne umiestnený v záhrade zariadenia. - Zhotoviteľ bude mať zabezpečené pre svojich zamestnancov prenosné WC a zamestnanci môžu fajčiť iba na vyhradenom mieste v záhrade. Fajčenie v priestoroch zariadenia je prísne zakázané. - Zhotoviteľ bude mať namontované svoje dočasné merače spotrebovanej vody a elektrickej energie. Spotreba elektrickej energie a vody mu bude pre realizácii diela vyúčtovaná. - Nové podlahové kúrenie musí mať možnosť regulácie teploty v každej miestnosti samostatne.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 204 095.59
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Izolačné práce proti vode
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, a teda: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného alebo živnostenského registra), f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené prijímateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené prijímateľom a poskytne prijímateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) a u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca, zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu – I. etapa.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: YNH-CSS-01/2024
 • Názov : Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca, zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu – I. etapa.
 • Opis: Stavenisko pripravovanej stavby sa nachádza v areáli Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Pozemok je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Nie je situovaný v území chránenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ani zákonom 364/2004 Z. z. o vodách. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne chránené prírodné a kultúrne pamiatky. Na ploche pozemku sa nenachádzajú vzrastlé dreviny. Pozemok nie je dotknutý žiadnymi ochrannými pásmami. Neprechádzajú nim nadzemné vedenia. Na rekonštrukciu objektu Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, Čadca je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorú spracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina. Táto projektová dokumentácia rieši celkovú rekonštrukciu budovy vrátane jej zateplenia a výmeny okien za nové plastové okná s trojsklom a ďalšie práce. Predmetom tohto verejného obstarávania sú iba práce I. etapy, ktoré sú presne vyšpecifikované v položkovom zadaní – výkaze výmer. Predmetom zákazky - I. etapy sú stavebné práce súvisiace aj so znížením energetickej náročnosti budovy a sanácie vlhkosti v murivách objektu, nové podlahové vykurovanie, nové omietky a keramické obklady (viď. položkový výkaz výmer). SO 001 Sanácia vlhkosti v murivách objektu SO 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy 113a Architektonické a stavebné riešenie – stavebné práce interiér 102 Vykurovanie – podlahové vykurovanie na 1. NP Špecifické požiadavky objednávateľa počas realizácie diela Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávané práce sa budú vykonávať počas plnej prevádzky dotknutého objektu, verejný obstarávateľ od budúceho zhotoviteľa požaduje: - Úplné zadebnenie poschodí a oddelenie prízemia od nadzemného podlažia, aby sa nedostával prach na miesta, kde sa nepracuje. V zariadení budú i naďalej ubytovaní prijímatelia sociálnych služieb a nemôže byť narušená kvalita ich života. Realizácia stavebných prác tejto I. etapy bude prebiehať v dvoch časových úsekoch – častiach. - Najskôr sa bude kompletne realizovať rekonštrukcia priestorov označená v pôdoryse ako 1. časť - I. etapy a je označená oranžovou farbou. Po kompletnom dokončení všetkých prác a odovzdaní do užívania sa následne začne realizácia prác 2. časti - I. etapy, ktorá je označená zelenou farbou. - Zhotoviteľ bude rešpektovať súkromie prijímateľov sociálnych služieb a čas realizácie stavebných prác vo vyhradenom čase a to od 07:00 hod. do 15:30 hod. alebo podľa dohody, a to výlučne iba cez pracovné dni (nie cez víkend a štátne sviatky). - Nepretržité zabezpečenie ohrevu TÚV. Odstavenie kúrenia môže byť iba na minimálne nevyhnutný čas, ktorý bude potrebný k prepájaniu nového podlahového kúrenia s pôvodnými plynovými kotlami. - Zhotoviteľ bude mať pre svoje pracovné náradie zabezpečený prenosný uzamykateľný kontajner, ktorý bude dočasne umiestnený v záhrade zariadenia. - Zhotoviteľ bude mať zabezpečené pre svojich zamestnancov prenosné WC a zamestnanci môžu fajčiť iba na vyhradenom mieste v záhrade. Fajčenie v priestoroch zariadenia je prísne zakázané. - Zhotoviteľ bude mať namontované svoje dočasné merače spotrebovanej vody a elektrickej energie. Spotreba elektrickej energie a vody mu bude pre realizácii diela vyúčtovaná. - Nové podlahové kúrenie musí mať možnosť regulácie teploty v každej miestnosti samostatne.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Izolačné práce proti vode
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; Ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Minimálna požadovaná úroveň: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky (súčasťou zákazky musí byť sanácia muriva proti vlhkosti) v minimálnom objeme 25 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú a uchádzač na takéto konkrétne referencie upozorní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií: Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie, b) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia skupiny dodávateľov vytvorili zákonnú formu spolupráce fyzických alebo právnických osôb.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky "On line" v čase uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk. Otváraním ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=510315&orgId=2858
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510315
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)