Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)
Kód zákazky: UVTOS-02440/36-SA-2024
Kód oznámenia: 15691 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45251250-8
45333100-1
Predpokladaná hodnota: 351 362,07 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 10:05
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Budovateľská
04015 Košice - mestská časť Šaca
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Budovateľská Košice - mestská časť Šaca 04015 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je „Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)“. Zmena tepelného média z pary na plyn pre výrobu teplej úžitkovej vody a výrobu pary pre práčovňu za pomoci vyvíjačov pary napojených na plyn. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v nasledovnej dokumentácii: - výkaz výmer – podklad pre ocenenie (príloha č. 9 súťažných podkladov), - realizačná projektová dokumentácia (prílohu č. 10 súťažných podkladov). Predpokladaná hodnota zákazky: 386 498,28 eur bez DPH s 10% rozpočtovou rezervou 351 362,07 eur bez DPH bez 10% rozpočtovej rezervy

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297251
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ID: 26227)
 • Zákazka: Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela) (ID: 510111)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0a18fd2f-feed-4d22-b59c-5d186375bbd0
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • IČO: 00738395
 • DIČ: 2020929592
 • Adresa
 • Ulica: Budovateľská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Šaca
 • PSČ: 04015
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.grutka@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: +421552832803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav na výkon trestu odňatia slobody)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7986
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UVTOS-02440/36-SA-2024
 • Názov: Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)
 • Opis: Predmetom zákazky je „Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)“. Zmena tepelného média z pary na plyn pre výrobu teplej úžitkovej vody a výrobu pary pre práčovňu za pomoci vyvíjačov pary napojených na plyn. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v nasledovnej dokumentácii: - výkaz výmer – podklad pre ocenenie (príloha č. 9 súťažných podkladov), - realizačná projektová dokumentácia (prílohu č. 10 súťažných podkladov). Predpokladaná hodnota zákazky: 386 498,28 eur bez DPH s 10% rozpočtovou rezervou 351 362,07 eur bez DPH bez 10% rozpočtovej rezervy
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 351 362.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45251250, 45333100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA Nesplnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o VO 1.7 Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI Nesplnenie podmienok účasti podľa§ 34 ods. 1 písm. b) Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca (dokončenie rozostavaného diela)
 • Opis: Zmena tepelného média z pary na plyn pre výrobu teplej úžitkovej vody a výrobu pary pre práčovňu za pomoci vyvíjačov pary napojených na plyn. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v nasledovnej dokumentácii: - výkaz výmer – podklad pre ocenenie (príloha č. 9 súťažných podkladov), - realizačná projektová dokumentácia (prílohu č. 10 súťažných podkladov) Predpokladaná hodnota zákazky: 386 498,28 eur bez DPH s 10% rozpočtovou rezervou 351 362,07 eur bez DPH bez 10% rozpočtovej rezervy
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 351 362.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45251250, 45333100, 45317100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (jednotková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota realizácie prác v kalendárnych dňoch
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:05
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: ÚVTOS Košice-Šaca, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510111
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510111
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)