Prevzatie a zneškodnenie komunálnych odpadov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prevzatie a zneškodnenie komunálnych odpadov
Kód zákazky: Zákazka_odpady
Kód oznámenia: 15446 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90510000-5
Predpokladaná hodnota: 1 296 966,16 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Lučenec
Adresa: Fiľakovská cesta
98401 Lučenec
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Fiľakovská cesta Lučenec 98401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevzatia a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatová počas obdobia odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o prevzatí a zneškodňovaní odpadu do uplynutia lehoty 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zber a prepravu odpadov na území katastra Lučenec a Opatová prostredníctvom spoločnosti KOSIT West, s. r. o. a strediska odpadového hospodárstva mesta Lučenec. Od uchádzača sa požaduje len prevzatie odpadu v koncovom zariadení ponúknutého uchádzačom (prekládka a naloženie odpadu), doprava (z koncového zariadenia ponúknutého uchádzačom do miesta uloženia odpadu ponúknutého uchádzačom) a uloženie odpadu na skládke odpadu ponúknutú uchádzačom. Predpokladané množstvo odpadu na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o prevzatí a zneškodňovaní odpadu do uplynutia lehoty 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy je 28 631 ton (skupina odpadu: komunálne odpady, kategória odpadu: ostatný).

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Lučenec