Dodávka potravín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka potravín
Kód zákazky: 130/2024
Kód oznámenia: 15428 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 034 519,82 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 22:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Satinského
81108 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Satinského Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka potravín. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B1 v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na 6 samostatných častí: časť č. 1: Hlboko mrazené potraviny, časť č. 2: Trvanlivé potraviny, časť č. 3: Mäso a mäsové výrobky, časť č. 4: Mlieko a mliečne výrobky, časť č. 5: Ovocie a zelenina, časť č. 6: Pečivo a pekárenské výrobky.

Linky a dokumenty

Zákazka: Dodávka potravín