Rekonštrukcia MC ul. Dekana Dúbravického, Močenok: SO 01 - Cesta

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia MC ul. Dekana Dúbravického, Močenok: SO 01 - Cesta
Kód zákazky: VO2/2024
Kód oznámenia: 15259 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 268 787,64 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Močenok
Adresa: Sv. Gorazda
95131 Močenok
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Sv. Gorazda Močenok 95131 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je "SO 01 - Cesta" zo stavby "Rekonštrukcia MC ul. Dekana Dúbravického, Močenok" podľa PD a zadania, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Močenok