Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie.
Kód zákazky: 01/2024/SRB-PTK
Kód oznámenia: 15048 - POP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45211350-7
Predpokladaná hodnota: 1 049 977 669,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 19.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude komplexná rekonštrukcia existujúceho objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, nachádzajúceho sa na adrese Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, katastrálne územie Zvolen, parcely reg. “C” 1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574. Opis predmetu zákazky je vymedzený projektom pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) vypracovaným generálnym projektantom N/A s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 50 581 481 a právoplatnými stavebnými povoleniami: - Rozhodnutie Mesta Zvolen, Odbor stavebnej správy, zo dňa 21.7.2023, č.k. SÚ 2496/2023-Mi (Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO201, SO202) - Rozhodnutie Mesta Zvolen, odbor stavebnej správy zo dňa 24.7.2023, č.k. SÚ 2382/23-Mi (Stavebné povolenie pre stavbu – Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene – Stavebné objekty: SO101, SO501, SO502, SO601) - Rozhodnutie OÚ Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 22.01.2024, č.k. OU-ZV-OSZP-2024/001908-017 (Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – stavebné povolenie). Verejný obstarávateľ v rámci týchto PTK predmetné stavebné povolenia zároveň zverejňuje. Verejný obstarávateľ v rámci týchto PTK zverejňuje aj nasledovné časti DRS: - AB Sprievodná správa + Súhrnná technická správa - D Koordinačná situácia - SO101 Polyfunkčný objekt: o Architektonicko-stavebné riešenie (výkresová časť) o Statické riešenie - kompletný výkaz výmer Vizualizácie nového stavu si je možné prezrieť na už zverejnenom odkaze: https://www.osmickacentrum.sk/ Súčasný skutkový stav si je možné prezrieť rovnako na vyššie uvedenom odkaze alebo na samotnom dni otvorených dverí (odporúča sa). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oznámení o začatí prípravných trhových konzultácií a jeho prílohách na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57212/summary

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1295732
1. Základné údaje
 • Organizácia: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. (ID: 91952)
 • Zákazka: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie. (ID: 509094)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7d514713-99ea-4a58-a33f-c2b5913ed481
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
 • IČO: 52933512
 • DIČ: 2121214678
 • Internetová adresa (URL): https://srb-bbsk.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 23/23
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martin.danis@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: +42100000000
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Bývanie a občianska vybavenosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20750
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 22.07.2024
 • Referenčné číslo: 01/2024/SRB-PTK
 • Názov: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie.
 • Opis: Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude komplexná rekonštrukcia existujúceho objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, nachádzajúceho sa na adrese Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, katastrálne územie Zvolen, parcely reg. “C” 1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574. Opis predmetu zákazky je vymedzený projektom pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) vypracovaným generálnym projektantom N/A s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 50 581 481 a právoplatnými stavebnými povoleniami: - Rozhodnutie Mesta Zvolen, Odbor stavebnej správy, zo dňa 21.7.2023, č.k. SÚ 2496/2023-Mi (Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO201, SO202) - Rozhodnutie Mesta Zvolen, odbor stavebnej správy zo dňa 24.7.2023, č.k. SÚ 2382/23-Mi (Stavebné povolenie pre stavbu – Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene – Stavebné objekty: SO101, SO501, SO502, SO601) - Rozhodnutie OÚ Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 22.01.2024, č.k. OU-ZV-OSZP-2024/001908-017 (Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – stavebné povolenie). Verejný obstarávateľ v rámci týchto PTK predmetné stavebné povolenia zároveň zverejňuje. Verejný obstarávateľ v rámci týchto PTK zverejňuje aj nasledovné časti DRS: - AB Sprievodná správa + Súhrnná technická správa - D Koordinačná situácia - SO101 Polyfunkčný objekt: o Architektonicko-stavebné riešenie (výkresová časť) o Statické riešenie - kompletný výkaz výmer Vizualizácie nového stavu si je možné prezrieť na už zverejnenom odkaze: https://www.osmickacentrum.sk/ Súčasný skutkový stav si je možné prezrieť rovnako na vyššie uvedenom odkaze alebo na samotnom dni otvorených dverí (odporúča sa). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oznámení o začatí prípravných trhových konzultácií a jeho prílohách na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57212/summary
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 049 977 669
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Zvolen
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: VIď. vyššie.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie.
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie.
 • Opis: Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude komplexná rekonštrukcia existujúceho objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, nachádzajúceho sa na adrese Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, katastrálne územie Zvolen, parcely reg. “C” 1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574. Opis predmetu zákazky je vymedzený projektom pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) vypracovaným generálnym projektantom N/A s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 50 581 481 a právoplatnými stavebnými povoleniami: - Rozhodnutie Mesta Zvolen, Odbor stavebnej správy, zo dňa 21.7.2023, č.k. SÚ 2496/2023-Mi (Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO201, SO202) - Rozhodnutie Mesta Zvolen, odbor stavebnej správy zo dňa 24.7.2023, č.k. SÚ 2382/23-Mi (Stavebné povolenie pre stavbu – Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene – Stavebné objekty: SO101, SO501, SO502, SO601) - Rozhodnutie OÚ Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 22.01.2024, č.k. OU-ZV-OSZP-2024/001908-017 (Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – stavebné povolenie). Verejný obstarávateľ v rámci týchto PTK predmetné stavebné povolenia zároveň zverejňuje. Verejný obstarávateľ v rámci týchto PTK zverejňuje aj nasledovné časti DRS: - AB Sprievodná správa + Súhrnná technická správa - D Koordinačná situácia - SO101 Polyfunkčný objekt: o Architektonicko-stavebné riešenie (výkresová časť) o Statické riešenie - kompletný výkaz výmer Vizualizácie nového stavu si je možné prezrieť na už zverejnenom odkaze: https://www.osmickacentrum.sk/ Súčasný skutkový stav si je možné prezrieť rovnako na vyššie uvedenom odkaze alebo na samotnom dni otvorených dverí (odporúča sa). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oznámení o začatí prípravných trhových konzultácií a jeho prílohách na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57212/summary
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (hodnota): 10 499 776.69
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Zvolen
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Tieto prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) sú vyhlasované pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré pôsobia na relevantnom stavebnom trhu. Keďže verejný obstarávateľ disponuje podrobným projektom pre realizáciu stavby, prípravné trhové konzultácie nebudú slúžiť na vytvorenie alebo dopracovanie opisu predmetu zákazky, keďže tento je jasne vymedzený práve projektom pre realizáciu stavby a právoplatnými stavebnými povoleniami. PTK v tomto prípade slúžia na nasledovné: 1. Oboznámenie účastníkov relevantného stavebného trhu o projekte na samotnom mieste stavby vo forme komentovanej obhliadky – dňa otvorených dverí. Podrobnosti k obhliadke sú uvedené v bode č. 4. tohto oznámenia. 2. Oboznámenie účastníkov o zamýšľaných podmienkach účasti, kritériách na vyhodnotenie ponúk a základnom nastavení obchodných podmienok (zmluvy) v pripravovanom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí PTK a informácie v nich získané zohľadní v samotnom verejnom obstarávaní. Cieľom PTK je: 1. Optimálne nastavenie verejného obstarávania tak, aby bolo vytvorené zdravé konkurenčné prostredie. 2. Poskytnutie dostatočného objemu informácií účastníkom relevantného stavebného trhu, potrebných na prípravu kvalitnej cenovej ponuky. Predmet zákazky a jeho úspešná realizácia je kľúčovou súčasťou projektu revitalizácie nevyužívanej a chátrajúcej budovy bývalého 8-ročného gymnázia. Informácie o projekte sú zverejnené na stránke: https://www.osmickacentrum.sk/ Priebeh PTK. 1. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky – deň otvorených dverí. Upozornenie. Verejný obstarávateľ dôrazne odporúča všetkým hospodárskym subjektom, ktoré majú o realizáciu predmetu zákazky záujem, aby sa dňa otvorených dverí zúčastnili. V samotnom verejnom obstarávaní totiž obhliadky organizovať neplánuje. Dňa otvorených dverí sa môže zúčastniť každý hospodársky subjekt, ktorý: - je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré budú predmetom verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (overí verejný obstarávateľ z dostupných registrov) - vyplní a doručí prihlášku podľa vzoru, ktorý je prílohou č. 1. oznámenia o začatí PTK, elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE, a to v lehote do 25.6.2024 do 18:00 hod. Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 27.06.2024 so začiatkom o 10:00 hod. priamo na mieste realizácie predmetu zákazky, a to za účasti zástupcov verejného obstarávateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja a generálneho projektanta. Predpokladaný čas ukončenia dňa otvorených dverí je 13:00 hod. Súčasťou dňa otvorených dverí bude prehliadka objektu bývalého gymnázia vrátane predstavenia projektu a opisu zamýšľaných rekonštrukčných prác. 2. Zber a vyhodnotenie elektronických dotazníkov. Po uskutočnení obhliadky budú odoslané hospodárskym subjektom dotazníky obsahujúce otázky týkajúce sa: - primeranosti navrhovaných podmienok účasti - vhodnosti zvolených kritérií na vyhodnocovanie ponúk - dostatočnosti špecifikácie predmetu zákazky - rámcového návrhu základných obchodných podmienok Predpokladaný termín odosielania elektronických dotazníkov je 01.07.2024, predpokladaná lehota na ich doručenie je 09.07.2024. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, bude priebeh prípravných trhových konzultácií zaznamenávaný formou písomného zápisu. Po ukončení PTK verejný obstarávateľ vypracuje zápis z PTK, ktorý bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Prostredníctvom tohto zápisu budú oznámené najmä informácie získané od účastníkov PTK. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred. Komunikačným jazykom v priebehu konzultácií bude slovenský alebo český jazyk. Všetky ďalšie informácie, doklady a dokumenty k týmto PTK sú zverejnené na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57212/summary
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509094
 • Označenie dokumentu/zákazky: Informácia o uložení podkladov k prípravným trhovým konzultáciám
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE 2.3
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)