Prípravné trhové konzultácie - Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prípravné trhové konzultácie - Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK
Kód zákazky: 7777/2024
Kód oznámenia: 15076 - POT
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 19.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: Sabinovská
82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Sabinovská Bratislava - mestská časť Ružinov 82005 Slovensko
Zdroj:

Popis

Účelom prípravných trhových konzultácií je overenie realizovateľnosti a nastavenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky vrátane určenia lehoty na plnenie zákazky u relevantných hospodárskych subjektov. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a záujemca sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií. Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií si musí byť vedomý zákonnej úpravy súvisiacej s prípravnými trhovými konzultáciami, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 ZVO. Predmetom zákazky je zabezpečenie systému spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd, jeho prevádzkovú podporu a rozvoj pre úrad Bratislavského samosprávneho kraja (Ú BSK / BSK) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (OvZP / OvZP BSK). Výsledkom procesu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o prevádzkovej podpore a rozvoji informačného systému (v ďalšom texte nazývaná skratkou SLA), zmluvy o dielo (ďalej len ZoD), dohody o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností a zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1295135
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavský samosprávny kraj (ID: 72083)
 • Zákazka: Prípravné trhové konzultácie - Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK (ID: 508659)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: f286bceb-aa8c-4538-8164-b033e7471a9d
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
 • IČO: 36063606
 • DIČ: 2021608369
 • Adresa
 • Ulica: Sabinovská
 • Číslo: 16
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: diana.zuberiova@region-bsk.sk
 • Telefónne číslo: +421248264666
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2750
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 02.09.2024
 • Referenčné číslo: 7777/2024
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie - Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK
 • Opis: Účelom prípravných trhových konzultácií je overenie realizovateľnosti a nastavenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky vrátane určenia lehoty na plnenie zákazky u relevantných hospodárskych subjektov. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a záujemca sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií. Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií si musí byť vedomý zákonnej úpravy súvisiacej s prípravnými trhovými konzultáciami, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 ZVO. Predmetom zákazky je zabezpečenie systému spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd, jeho prevádzkovú podporu a rozvoj pre úrad Bratislavského samosprávneho kraja (Ú BSK / BSK) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (OvZP / OvZP BSK). Výsledkom procesu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o prevádzkovej podpore a rozvoji informačného systému (v ďalšom texte nazývaná skratkou SLA), zmluvy o dielo (ďalej len ZoD), dohody o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností a zmluvy o spracúvaní osobných údajov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérové balíky a informačné systémy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK
 • Opis: Účelom prípravných trhových konzultácií je overenie realizovateľnosti a nastavenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky vrátane určenia lehoty na plnenie zákazky u relevantných hospodárskych subjektov. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a záujemca sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií. Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií si musí byť vedomý zákonnej úpravy súvisiacej s prípravnými trhovými konzultáciami, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 ZVO. Predmetom zákazky je zabezpečenie systému spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd, jeho prevádzkovú podporu a rozvoj pre úrad Bratislavského samosprávneho kraja (Ú BSK / BSK) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (OvZP / OvZP BSK). Výsledkom procesu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o prevádzkovej podpore a rozvoji informačného systému (v ďalšom texte nazývaná skratkou SLA), zmluvy o dielo (ďalej len ZoD), dohody o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností a zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Dokumentoch k prípravným trhovým konzultáciám.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérové balíky a informačné systémy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508659
 • Označenie dokumentu/zákazky: Podklady k PTK
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)