Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností
Kód zákazky: 660/2024
Kód oznámenia: 14976 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38300000-8
Predpokladaná hodnota: 222 047,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Watsonova
04001 Košice - mestská časť Sever
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Watsonova Košice - mestská časť Sever 04001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností: 1. zariadenie na meranie tepelnej difuzivity, tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti od izbovej teploty do 1600°C 2. zariadenie na meranie rezistivity a termoelektrických vlastností (Seebeck koeficient) od izbovej teploty do 800°C 3. dilatometer na analýzu rozmerových zmien materiálov v rozsahu od izbovej teploty do 1600°C Všetky zariadenia v laboratóriu musia byť kompatibilné.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1293350
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ID: 35315)
 • Zákazka: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností (ID: 507469)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: e7f6a1d1-c192-48b5-a625-8461dc0848ae
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Internetová adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
 • IČO: 00166804
 • DIČ: 2020762623
 • Internetová adresa (URL): https://websrv.saske.sk/imr/
 • Adresa
 • Ulica: Watsonova
 • Číslo: 1935/47
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: rkoppel@saske.sk
 • Telefónne číslo: +421557922104
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4037
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 10.06.2024
 • Referenčné číslo: 660/2024
 • Názov: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností
 • Opis: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností: 1. zariadenie na meranie tepelnej difuzivity, tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti od izbovej teploty do 1600°C 2. zariadenie na meranie rezistivity a termoelektrických vlastností (Seebeck koeficient) od izbovej teploty do 800°C 3. dilatometer na analýzu rozmerových zmien materiálov v rozsahu od izbovej teploty do 1600°C Všetky zariadenia v laboratóriu musia byť kompatibilné.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 222 047
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Meracie prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Watsonova
 • Ulica: 47
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností
 • Opis: Infraštruktúra (súbor 3 zariadení) pre laboratórium tepelných a elektrických vlastností: 1. zariadenie na meranie tepelnej difuzivity, tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti od izbovej teploty do 1600°C 2. zariadenie na meranie rezistivity a termoelektrických vlastností (Seebeck koeficient) od izbovej teploty do 800°C 3. dilatometer na analýzu rozmerových zmien materiálov v rozsahu od izbovej teploty do 1600°C Všetky zariadenia v laboratóriu musia byť kompatibilné.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (hodnota): 222 047
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Meracie prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Part) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Part) (jednotka): Mesiac
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Súťažné podmienky
 • Vyhradené verejné obstarávanie
 • Vyhradené verejné obstarávanie
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507469
 • Označenie dokumentu/zákazky: Opis predmetu zákazky
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)